welkom

EVANCO

Evonik Antwerpen Club Oprustgestelden

 "Trainworld"

bekijk hier de

volledige reeks

op 26 november overleed john Dageleer op 97 jarige leeftijd.


John was een onvermoeibare deelnemer op veel van onze uitstappen,

we zullen hem missen

   We vernamen het overlijden, op       18-11-2021

van Frans Kindt

geboren 12-2-1947

1° ploegoverste brandweer 

Als doel wordt vooropgesteld de gepensioneerden en hun familie de gelegenheid te geven om onderling contact te houden. Er worden uitstappen en feestjes georganiseerd waar onze gepensioneerden en hun familie kunnen aan deelnemen.